Latauslaitteiden ja lisävarusteiden myyntiä, toimitusta ja päivittämistä koskevat ehdot

1 Soveltamisala

Alla olevia ehtoja sovelletaan Volkswagen Group Charging GmbH -yhtiön (jäljempänä “Elli“) latausinfrastruktuurin ja lisävarusteiden (jäljempänä “sähköautojen latauslaite“) myyntiin ja toimitukseen sekä niihin liittyvien päivitysten tarjoamiseen ostajalle (jäljempänä “asiakas“) riippumatta siitä, ovatko laitteet Ellin itsensä valmistamia vai toimittajilta hankittuja (Saksan siviililakikirjan (BGB) pykälät 433 ja 650). Alla olevat ehdot pätevät ainoastaan, jos asiakas on kuluttaja (BGB:n pykälä 13).

2 Ehtoihin tehtävät muutokset

Elli pidättää oikeuden muuttaa näitä ehtoja asiakkaan kannalta kohtuulliseksi katsomallaan tavalla ja siten, että muutoksia ei sovelleta koskaan takautuvasti. Muutokset astuvat voimaan ainoastaan asiakkaan suostumuksella.

3 Sopimuksen kohde

3.1 Elli myy ja toimittaa sähköautojen latauslaitteen asiakkaalle tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti sekä tarjoaa asiakkaalle sähköautojen latauslaitteelle saatavilla olevat päivitykset; asiakas voi tilata laitteen Ellin loppuasiakkaille tarkoitetusta verkkokaupasta (jäljempänä “verkkokauppa”).

3.2 Asiakas voi milloin tahansa hakea verkkokaupasta saatavilla olevia E-Mobility-laitteita, mukaan lukien vastaavat sovellettavat tuotetiedot. E-Mobility-laitteiden tyypistä riippuen täydet toiminnot saattavat edellyttää ohjelmistojen asentamista ja käyttöä.

3.3 Ellin asiakkaalle tarjoamien E-Mobility-laitteiden tyyppi ja lukumäärä määräytyy yksittäisten tilauksien perusteella luvun 4.2 mukaisesti.

3.4 LTE-toiminnolla varustettujen E-Mobility-laitteiden ostossa pätee:

LTE-toimintoa saa käyttää vain EU:n jäsenvaltioissa sekä Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Sveitsissä ja Norjassa. Käyttö ei ole sallittu Euroopan (merentakaisilla) alueilla: Pohjois-Kypros, Färsaaret, Ranskan merentakaiset alueet (Ranskan Guayana, Polynesia, Tahiti, Guadeloupe, La Réunion, Martinique, Uusi-Kaledonia, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre ja Miquelon, Wallis ja Futuna, Clippertoninsaari, Ranskan eteläiset ja antarktiset alueet), Gibraltar, Grönlanti, Guernsey, Isle of Man, Jersey, Alankomaiden Antillit (ml. ABS-saaret ja Sint Maarten), Portugalin alueet lukuun ottamatta manneraluetta, Madeiraa ja Azoreita sekä Espanjan alueet lukuun ottamatta manneraluetta, Baleaareja, Kanarian saaria, Ceutaa ja Mellilaa.

3.5 Jos LTE-toimintoa käytetään ei-hyväksytyssä maassa, Elli pidättää oikeuden katkaista LTE-yhteyden ja estää LTE-kommunikaation.

3.6 Ellin E-Mobility-laitteen käyttöön tarjoamaa LTE-datamäärää ei saa käyttää muihin tarkoituksiin. Datamäärän kaikenlainen väärinkäyttö johtaa LTE-toiminnon välittömään deaktivointiin.

4 Sopimuksen tekeminen

4.1 Elli-tarjoukset suoritus- ja tuotekuvausten puitteissa eivät ole sitovia. E-Mobility-laitteiden tilaaminen asiakkaan toimesta katsotaan sitovaksi sopimustarjoukseksi ja se tapahtuu asiakkaan yksilöllisten tilauksien perusteella.

4.2 Asiakas voi valita Ellin tarjoamat E-Mobility-laitteet, laittaa ne ostoskoriinsa ja tilata verkkokaupan kautta. Asiakas voi suorittaa tilausprosessin vieraana tai Seat-asiakastilinsä kautta.

4.3 Jos asiakkaalla ei ole vielä henkilökohtaista asiakastiliä Seat S.A:lla (Seat ID-tili), asiakkaan on luotava se ennen tilauksen aloittamista (kassalle meno). Asiakas antaa sähköpostiosoitteen ja salasanan ja saa sen jälkeen automaattisen vahvistussähköpostin Seat S.A:lta. Aktivoidakseen Seat ID -tilinsä asiakkaan on vahvistettava sähköpostinsa siinä olevan linkin kautta. Tämä varmistaa, että määritetty sähköpostiosoite on myös olemassa. Tämän jälkeen ja ennen kuin asiakas voi jatkaa kassalle, asiakkaan on hyväksyttävä, että hänen Seat ID -tilinsä profiilitiedot (perusprofiili, osoite, puhelinnumero) voidaan jakaa Ellin kanssa.

4.4 Tämän jälkeen asiakas on rekisteröity verkkokauppaan ja voi täydentää tietoja, joita tarvitaan tilauksen sekä toimitus- ja maksuprosessin suorittamiseen. Tiedot, kuten toimitusosoite, laskutusosoite, sähköposti ja puhelinnumero, jotka asiakas antaa kassalla, tallennetaan asiakkaan Seat ID -tilille. Kun tilaus tehdään vieraana, asiakkaan on annettava myös lauseessa 1 määritellyt asiakastiedot tilausten käsittelyä varten. Asiakkaan henkilötietoja ei kuitenkaan tallenneta Seat ID -tilille, jos tilaus tehdään vieraana. Ennen tilauksen toimittamista asiakkaalle annetaan mahdollisuus tarkistaa kaikki tiedot (esim. tuotenimike, tuotemäärä, nimi, osoite, maksutapa) uudelleen ja muuttaa niitä tarvittaessa. Vasta napsauttamalla kenttää "Tilaa sitovasti" asiakas tekee sitovan tarjouksen Ellille ostosopimuksen tekemisestä.

4.5  Elli vahvistaa tilauksen vastaanoton heti tilauksen tekemisen jälkeen ei-sitovana tilauksen vahvistuksena sähköpostitse. Tilauksen vahvistus ei tarkoita asiakkaan ostotarjouksen hyväksymistä, paitsi jos Elli vahvistaa tarjouksen vastaanottamisen ja tarjouksen hyväksymisen.

4.6  Sopimus on solmittu sen jälkeen, kun Elli hyväksyy asiakkaan tilauksen tilausvahvistuksella (yleensä sähköpostitse) tai toimittamalla tuotteet. Tässä sähköpostiviestissä tai erillisessä sähköpostiviestissä, mutta viimeistään E-Mobility-laitteen toimituksen yhteydessä, sopimusteksti laskuineen lähetetään Ellin asiakkaalle pysyvällä tietovälineellä (sähköposti, PDF). Sopimusteksti tallennetaan tietosuoja säilyttäen.

4.7 Laskutus tapahtuu sähköisesti.

4.8 Elli tarkistaa asiakkaan tilauksen ja pidättää oikeuden kieltäytyä hyväksymästä sitä. Tässä tapauksessa sopimusta ei synny. Elli ilmoittaa asiasta asiakkaalle välittömästi ja palauttaa jo saadut vastikkeet.

4.9 Sopimus tehdään suomen kielellä.

5 Toimitus, tavaroiden saatavuus

5.1 Toimitusaika sovitaan yksilöllisesti tai ilmoitetaan Ellin tilauksen hyväksymisen yhteydessä. Jos Elli antaa ilmoituksen päivinä, viikkoina tai kuukausina, toimitusaika lasketaan toimituspäivämäärän määrittämispäivästä tai toimitusajan ilmoittamisesta 1 lauseen mukaisesti. Joissakin tapauksissa toimitusaika voi olla noin 9 kuukautta asiakkaan sitovan tilauksen toimittamisesta.

5.2 Jos Elli ei voi noudattaa sitovia toimitusaikoja syistä, joista Elli ei ole vastuussa (palvelun puuttuminen), Elli ilmoittaa asiasta viipymättä asiakkaalle ja ilmoittaa samalla odotettavissa olevan uuden toimitusajan.

5.3 Jos E-Mobility-laite ei ole saatavilla uudessa toimitusjaksossa, Ellillä ja asiakkaalla on oikeus peruuttaa sopimus kokonaan tai osittain. Elli palauttaa kaikki asiakkaan jo suorittamat korvaukset välittömästi asiakkaan valitsemalla maksutavalla Palvelun puuttumista tässä mielessä on erityisesti toimittajan viivästynyt toimitus meille. Jos Elli on tehnyt kongruentteja liiketoimia, Elli tai toimittaja eivät ole syyllisiä tai Elli ei ole yksittäisissä tapauksissa velvollinen hankintaan.

5.4 Elli toimittaa vain asiakkaille, joiden vakinainen asuinpaikka (laskutusosoite) on Suomessa ja jotka voivat toimittaa samassa maassa sijaitsevan toimitusosoitteen.

6 Toimitus, suorituspaikka, riskin siirto

6.1 Elli toimittaa E-Mobility-laitteet asiakkaan ilmoittamassa paikassa tilauksen puitteissa, jotka määrittävät suorituspaikan toimituksen ja sitä seuraavien suoritusten suorittamiselle. Toimituspäivä ilmoitetaan asiakkaalle kohdan 5.1 mukaisesti.

6.2 Jollei kohdasta 5 muuta johdu, kustannukset ja riskit siirtyvät asiakkaalle E-Mobility-laitteen toimituksen yhteydessä. Konkreettiset kohdat riskin siirtämiselle ilmoitetaan kohdassa 6.1.

7 Hinnat ja toimitusehdot

7.1 Kaikki hinnat, jotka Elli on ilmoittanut verkkokaupassa, sisältävät voimassa olevan arvonlisäveron.

7.2 Vastaavat toimituskulut ilmoitetaan asiakkaalle tilauslomakkeessa, ja asiakkaan on vastattava niistä siltä osin, kuin asiakas ei käytä peruuttamisoikeuttaan.  Asiakas voi nähdä toimituskulut myös verkkokaupassa.

7.3 Asiakkaan on vastattava välittömistä palautuksen kustannuksista peruutuksen yhteydessä.

8 Omistuksen pidätys ja omistuksen siirto

E-Mobility-laitteet ovat Ellin omaisuutta, kunnes ostohinta on kokonaan maksettu.

9 Maksuehdot

9.1 Elli tarjoaa asiakkaalle erilaisia maksutapoja, joista ilmoitetaan verkkokaupassa.

9.2 Ostohinta on maksettava heti sopimuksen tekemisen jälkeen. Jos maksun eräpäivä määritellään kalenterin mukaan, jo määräajan noudattamatta jättäminen katsotaan maksulaiminlyönniksi. Tässä tapauksessa hänen on maksettava Ellille 5 prosenttiyksikön viivästyskorko plus peruskorkoa.

9.3 Asiakkaan velvollisuus maksaa viivästyskorkoa ei sulje pois Ellin oikeutta esittää muita vaatimuksia myöhästymisistä aiheutuneista vahingoista.

9.4 Kauppahinta maksetaan EUROINA.

10 Takuuvaatimukset, asiakkaan takuuoikeudet

10.1 Elli takaa, että E-Mobility-laitteissa ei ole materiaali- ja valmistusvirheitä ja että ne ovat lain mukaisten standardien mukaisia.

10.2 Elli on vastuussa olennaisista virheistä asiaan liittyvien lakien, erityisesti BGB:n § 434:n mukaisesti.

10.3 Lisätakuu on olemassa Ellin toimittamalle E-Mobility-laitteelle vain, jos se on nimenomaisesti ilmoitettu tilausvahvistuksessa.

10.4 Vain pätevä sähköasentaja saa asentaa, purkaa, huoltaa tai korjata E-Mobility-laitteita. Virheellinen E-Mobility-laitteiden asentaminen, korjaaminen tai muokkaaminen (johtuen esim. virheellisestä varastoinnista, muiden kuin alkuperäisten varaosien käytöstä, muokkaamisesta, joka ei ole tarkoitetun käytön mukaista, tai käyttö- ja asennusohjeiden vastaisesta käytöstä) voi mitätöidä takuuoikeudet.

10.5  Jos asiakas käyttää takuuoikeuksiaan E-Mobility-laitteessa olevan vian vuoksi ja Ellin suorittamassa E-Mobility-laitteen tarkastuksessa käy ilmi, että E-Mobility-laitteen vika johtuu virheellisestä asennuksesta, purusta tai huollosta (erityisesti, jos sen on tehnyt epäpätevä henkilö), asiakas vastaa kaikista kuluista, joita Ellille koituu vian tarkastamisesta.

10.6 Elli ei ole vastuussa E-Mobility-laitteiden vioista tai vaurioista, jotka johtuvat normaalista kulumisesta.

11 Asiakkaan peruuttamisoikeus

11.1 Jos asiakas on myös määrännyt Ellin asentamaan E-Mobility-laitteet ja sopimuksen tekemisen jälkeen toteaa, että asennus ei ole mahdollista johtuen olosuhteista, joista asiakas ei ole vastuussa, asiakas voi vetäytyä E-Mobility-laitteen ostosta.

11.2 Elli palauttaa tässä tapauksessa asiakkaalle kohdan 11.1 mukaan heti kaikki jo maksetut summat ja ottaa E-Mobility-laitteen takaisin maksutta, jos toimitus asiakkaalle on jo suoritettu. 

12 Vastuu

12.1 Elli on vastuussa vahingoista - mistä tahansa oikeudellisesta syystä - tuottamusvastuun puitteissa tahallisuuden ja törkeän huolimattomuuden yhteydessä. Tavanomaisesta huolimattomuudesta Elli on vastuussa, jollei vastuun laillisista rajoituksista muuta johdu (esim. huolellisuus omissa asioissa, vähäinen velvollisuuksien rikkominen) vain

a)  vahingoista johtuen elämän, kehon tai terveyden loukkaantumisista,

b)  vahingoista, jotka aiheutuvat olennaisen sopimusvelvoitteen rikkomisesta (velvoite, joka vasta mahdollistaa sopimuksen asianmukaisen toteuttamisen ja jonka noudattamiseen sopimuspuoli luottaa säännöllisesti); tässä tapauksessa Ellin vastuu rajoittuu kuitenkin korvauksiin ennakoitavissa olevista, tyypillisesti esiintyvistä vahingoista.

12.2 Kohdassa 12.1 ilmenevää vastuun rajoitusta sovelletaan myös sellaisten henkilöiden toimiin tai niiden hyväksi suorittamiin laiminlyönteihin, joiden syyllisyydestä Elli on vastuussa lain nojalla. Niitä ei sovelleta, jos Elli on petollisesti piilottanut vian tai myöntänyt takuun E-Mobility-laitteiden laadusta ja ominaisuuksista sekä asiakkaan vaatimukset tuotevastuulain mukaan.

12.3 Elli ei ole vastuussa ennakoimattomista epäsuorista vahingoista, välillisistä vahingoista tai voitonmenetyksistä, paitsi jos on kyse kohdan 12.1 mukaisesta tapauksesta.

12.4  Sellaisen velvollisuuden laiminlyönnin takia, joka ei ole puute, asiakas voi peruuttaa tai irtisanoutua vain, jos Elli on vastuussa velvollisuuden laiminlyönnistä. Asiakkaan vapaa irtisanomisoikeus (erityisesti. BGB §§ 650, 648 mukaan) on poissuljettu. Muuten sovelletaan lain vaatimuksia ja oikeudellisia seurauksia.

13 Ohjelmistopäivitykset

Elli pidättää oikeuden päivittää asiakkaan sähköautojen latauslaitteen ohjelmisto säännöllisin väliajoin sähköautojen latauslaitteen toimintojen ylläpitämiseksi tai laajentamiseksi sekä turvallisuuden takaamiseksi. Ohjelmistopäivitysten ainoana tarkoituksena on sähköautojen latauslaitteen toimintojen ylläpitäminen tai laajentaminen ja turvallisuuden takaaminen.

Sähköautojen latauslaitetta ei voida käyttää lataamiseen ohjelmistopäivitysten asennusprosessin aikana. Asennuksen kesto riippuu erityisesti ohjelmistopäivityksen laajuudesta.

14 Loppusäädökset

14.1 Ellin ja asiakkaan välisiin sopimuksiin sovelletaan Saksan liittotasavallan lakia. YK:n kauppalakia ei sovelleta. Lain valintaa rajoittavat lakisääteiset määräykset ja pakollisten sääntöjen sovellettavuus, etenkin siinä valtiossa, jossa asiakkaalla on kuluttajana vakinainen asuinpaikka, pysyvät ennallaan. Ensisijaiset lakisääteiset määräykset, etenkin yksinomaiset vastuut, pysyvät ennallaan.

14.2 Sopimuksen muutokset tai lisäykset on tehtävä kirjallisesti. Tämä koskee myös kirjallisen muotovaatimuksen muuttamista. Sopimuksen suullisia muutoksia ei hyväksytä.

14.3 Jos jokin tämän sopimuksen määräyksistä on tehoton tai jos sopimuksessa ilmenee aukko, tämä ei vaikuta sopimuksen muiden kohtien pätevyyteen. Osapuolet sitoutuvat korvaamaan tehottomat säännökset sellaisella tehokkaalla säännöksellä, joka on lähempänä pätemättömän säännöksen taloudellista tarkoitusta. Sama pätee sopimukseen liittyviin aukkoihin.

Elokuun 2021 versio

 

Yleiset sopimusehdot latauslaitteiden asennuspalveluille

1 Soveltamisala

Seuraavia yleisiä sopimusehtoja sovelletaan latausinfrastruktuurin ja lisävarusteiden asennuksessa Volkswagen Group Charging GmbH:lta (jäljempänä "Elli") ostajalle riippumatta siitä, asentaako Elli laitteiston itse vai asentaako sen toimittaja. Seuraavat yleiset sopimusehdot pätevät vain, jos asiakas on kuluttaja (BGB § 13).

2 Sopimuksen kohde

2.1 Elli hoitaa latausinfrastruktuurin asentamisen asiakkaalle sekä siihen liittyvät palvelut (jäljempänä "asennuspalvelut") seuraavin ehdoin.

2.2 Asennuspalvelujen tilaamisen edellytyksenä on, että asiakas osti samanaikaisesti Elliltä myös latausinfrastruktuurin.

2.3 Asennuspalveluihin sisältyy yksilöllinen paikallistarkastus kohdan nro. 4 ja latausinfrastruktuurin asennus kohdan 6 mukaisesti.

2.4 Ellillä on oikeus antaa asennuspalveluja hoidettavakseen valtuutetulle erikoisyritykselle (jäljempänä "asennuskumppani").

2.5 Asiakas tilaa asennuspalvelut Elli B2C-verkkokaupan kautta (jäljempänä "verkkokauppa").

2.6 Elli tarjoaa asennuspalveluita vakioasennuspakettina kiinteään hintaan.  Asiakas voi milloin tahansa nähdä verkkokaupassa vakioasennuspakettiin kuuluvat komponentit ja ehdot ja lukea sopimuksensa ehdot.

3 Sopimuksen tekeminen

3.1 Elli-tarjoukset suoritus- ja tuotekuvausten puitteissa eivät ole sitovia. Asennuspalvelun tilaaminen asiakkaan toimesta katsotaan sitovaksi sopimustarjoukseksi.

3.2 Asiakas voi valita Ellin tarjoamat asennuspalvelut, laittaa ne ostoskoriinsa ja tilata verkkokaupan kautta. Asiakas voi suorittaa tilausprosessin vieraana tai Seat-asiakastilinsä kautta.

3.3 Jos asiakkaalla ei ole vielä henkilökohtaista asiakastiliä Seat S.A:lla (Seat ID-tili), asiakkaan on luotava se ennen tilauksen aloittamista (kassalle meno). Asiakas antaa sähköpostiosoitteen ja salasanan ja saa sen jälkeen automaattisen vahvistussähköpostin Seat S.A:lla Aktivoidakseen Seat ID -tilinsä asiakkaan on vahvistettava sähköpostinsa siinä olevan linkin kautta. Tämä varmistaa, että määritetty sähköpostiosoite on myös olemassa. Tämän jälkeen ja ennen kuin asiakas voi jatkaa kassalle, asiakkaan on hyväksyttävä, että hänen Seat ID -tilinsä profiilitiedot (perusprofiili, osoite, puhelinnumero) voidaan jakaa Ellin kanssa.

3.4 Tämän jälkeen asiakas on rekisteröity verkkokauppaan ja voi täydentää tietoja, joita tarvitaan tilauksen sekä toimitus- ja maksuprosessin suorittamiseen. Tiedot, kuten toimitusosoite, laskutusosoite, sähköposti ja puhelinnumero, jotka asiakas antaa kassalla, tallennetaan asiakkaan Seat ID -tilille. Kun tilaus tehdään vieraana, asiakkaan on annettava myös lauseessa 1 määritellyt asiakastiedot tilausten käsittelyä varten. Asiakkaan henkilötietoja ei kuitenkaan tallenneta Seat ID -tilille, jos tilaus tehdään vieraana.

3.5  Ennen tilauksen toimittamista asiakkaalle annetaan mahdollisuus tarkistaa kaikki tiedot (esim. nimi, osoite, maksutapa) uudelleen ja muuttaa niitä tarvittaessa. Vasta napsauttamalla kenttää "Tilaa sitovasti" asiakas tekee sitovan tarjouksen Ellille ostosopimuksen tekemisestä.

3.6  Elli vahvistaa tilauksen vastaanoton heti tilauksen tekemisen jälkeen ei-sitovana tilauksen vahvistuksena sähköpostitse. Tilauksen vahvistus ei tarkoita asiakkaan ostotarjouksen hyväksymistä, paitsi jos Elli vahvistaa tarjouksen vastaanottamisen ja tarjouksen hyväksymisen.

3.7 Sopimus on solmittu sen jälkeen, kun Elli hyväksyy asiakkaan tilauksen tilausvahvistuksella (yleensä sähköpostitse) tai toimittamalla asennuspalvelun. Tässä sähköpostiviestissä tai erillisessä sähköpostiviestissä, mutta viimeistään asennuspalvelun toimituksen yhteydessä, sopimusteksti laskuineen lähetetään Ellin asiakkaalle pysyvällä tietovälineellä (sähköposti, PDF). Sopimusteksti tallennetaan tietosuoja säilyttäen.

3.8  Laskutus tapahtuu sähköisesti.

3.9  Elli tarkistaa asiakkaan tilauksen ja pidättää oikeuden kieltäytyä hyväksymästä sitä. Tässä tapauksessa sopimusta ei synny. Elli ilmoittaa asiasta asiakkaalle välittömästi ja palauttaa jo saadut vastikkeet.

3.10  Sopimus tehdään suomen kielellä.

4 Lataustapakartoitus

4.1 Elli tarjoaa asiakkaalle lataustapakartoituksen (ns. ”Home Check”) osana vakioasennuspakettia.  Lataustapakartoitus sisältää yksityiskohtaisen paikallisen ympäristön ja verkkoinfrastruktuurin katsauksen sekä arvion.

4.2 Asennuskumppani suorittaa lataustapakartoituksen sopimuksen tekemisen jälkeen kohdan 3.4 mukaisesti ottamalla yhteyttä asiakkaaseen puhelimitse ja sopimalla tapaamisen tarkastuksen tekemistä varten.

4.3 Lataustapakartoitus (tai etätarkastus) vaihtelee maakohtaisesti ja asiakkaan olosuhteiden mukaan. Asiakas voi tarkastaa verkkokaupasta kumpi tarkastus hänen tulee suorittaa (lataustapakartoitus vai etätarkastus).

Etätarkastuksessa paikalliset olosuhteet analysoidaan online-kyselyn, valokuvien ja videopuhelujen avulla.

Lataustapakartoitus vaatii asennuskumppanin paikallisen läsnäolon paikan päällä asiakkaan luona. Asennuskumppani tarvitsee erityisesti pääsyn sulakerasiaan ja kaikkiin lataustapakartoituksen suorittamiseen liittyviin asennus- ja ulkoalueisiin.

4.4 Lataustapakartoituksen jälkeen asiakas saa asennuskumppanilta sitovan arvioinnin siitä, onko latausinfrastruktuurin asennus hänelle mahdollista.

4.5 Lisäksi asennuskumppani ilmoittaa asiakkaalle, pystyykö hän asentamaan latausinfrastruktuurin Ellin tarjoaman vakioasennuspaketin puitteissa. Jos latausinfrastruktuurin asennus vaatii lisäkustannuksia, asennuskumppani tekee sitovan lisätarjouksen asiakkaalle omissa nimissään, jonka asiakas voi hyväksyä. Tämän jälkeen syntyy sopimus asiakkaan ja asennuskumppanin välillä.

5 Asiakkaan peruuttamisoikeus

5.1 Kun kyseessä on kohta 4.4 ja 4.5, asiakas voi irtisanoa asennuspalvelusopimuksen Ellin kanssa. Tällöin Elli pidättää oikeuden yksittäisissä tapauksissa periä maksun fyysisen paikallistarkastuksen suorittamisesta.

5.2 Asiakkaalla on oikeus kohdan 5.1 mukaan myös silloin, jos hän on ostanut latausinfrastruktuurin Ellistä. Asiakas voi tällöin peruuttaa latausinfrastruktuurin ostosopimuksen samoin ehdoin kuin kappaleessa 5.1.

5.3 Elli toimittaa asiakkaalle kohdan 5.1 ja 5.2 mukaisissa tapauksissa jo maksetut määrät ilman aiheetonta viivytystä niin, että siitä vähennetään kohdan 5.1 mukaiset maksut.

6 Asennus

6.1  Latausinfrastruktuurin asennuksen asiakkaalle suorittaa asennuskumppani paikan päällä.

6.2  Asennuksen loppuunsaattamiseksi asennuskumppani sopii asiakkaan kanssa lataustapakartoituksen suorittamisen jälkeen ajankohdan latausinfrastruktuurin asentamisesta. Elli ja/tai asennuskumppani vahvistaa asiakkaalle tapaamisajankohdan sähköpostitse tai puhelimitse.

6.3 Asennuskumppani tarvitsee asennuksen loppuunsaattamiseksi pääsyn sulakerasiaan ja kaikkiin asennukseen liittyviin asennus- ja ulkoalueisiin.

6.4  Asennus kattaa kaapelireitin asettamisen alijakelijasta latausasemalle, lakisääteisten sulakkeiden asentamisen sekä latausaseman kokoamisen, sähköteknisen hyväksymisen ja käyttöönoton.

7 Maksu, maksutavat

7.1 Asennuspalveluista (vakioasennuspaketit) asiakas maksaa kertaluonteisen maksun. Asiakas voi tarkistaa maksun määrän milloin tahansa verkkokaupassa ja tilausvahvistuksesta.

7.2 Kaikki hinnat, jotka Elli on ilmoittanut verkkokaupassa, sisältävät voimassa olevan arvonlisäveron.

7.3 Ostohinta on maksettava heti sopimuksen tekemisen jälkeen. Jos maksun eräpäivä määritellään kalenterin mukaan, jo määräajan noudattamatta jättäminen katsotaan maksulaiminlyönniksi. Tässä tapauksessa hänen on maksettava Ellille 5 prosenttiyksikön viivästyskorko plus peruskorkoa. Ellillä on oikeus periä muita maksuja laiminlyönnin aiheuttamista lisävahingoista.

7.4 Kauppahinta maksetaan EUROINA.

8  Latausinfrastruktuuriin pääsy, asiakkaan velvoitteet

8.1 Asiakas sallii Ellille ja/tai asennuskumppanille pääsyn kiinteistö- ja latausinfrastruktuuriin etukäteen sopimalla, jos sitä tarvitaan asennuspalveluiden suorittamiseen. Kiinteistön pääsyoikeudet sisältävät myös pääsyn kytkentälaatikoihin, jakelulaatikoihin ja muuntajatiloihin.

8.2 Asiakkaan on erityisesti varmistettava pääsy sulakerasiaan ja tarvittaessa pitää kyseiset työalueet vapaana.

8.3 Mikäli asiakkaan latausinfrastruktuuri sijaitsee kolmannen osapuolen tiloissa tai asuinkompleksissa, asiakkaan on toteutettava kaikki kohtuulliset ja tarpeelliset toimenpiteet pääsyn mahdollistamiseksi latausinfrastruktuuriin kohdan 9.1 mukaan, jotta Elli ja/tai asennuskumppani voivat suorittaa asennuspalvelut oikein. Asiakkaan on erityisesti varmistettava pääsy pääjakelijaan ja tarvittaessa sovittava tämä vastuullisen talonmiehen/vastuullisen kiinteistötoimiston kanssa.

8.4  Latausinfrastruktuurin tyypistä riippuen, latausinfrastruktuurin asentaminen ja asianmukainen toiminta tai käyttöönotto voi vaatia sen, että asiakas sallii Ellin ja/tai asennuskumppanin pääsyn internetiin. Asiakas sallii Ellille ja/tai asennuskumppanille W-LAN-yhteyden käytön, jos sitä tarvitaan latausinfrastruktuurin asentamiseen.

9 Vastuu

9.1 Elli on vastuussa vahingoista - mistä tahansa oikeudellisesta syystä - tuottamusvastuun puitteissa tahallisuuden ja törkeän huolimattomuuden yhteydessä. Tavanomaisesta huolimattomuudesta Elli on vastuussa, jollei vastuun laillisista rajoituksista muuta johdu (esim. huolellisuus omissa asioissa, vähäinen velvollisuuksien rikkominen) vain

a)  vahingoista johtuen elämän, kehon tai terveyden loukkaantumisista,

b)  vahingoista, jotka aiheutuvat olennaisen sopimusvelvoitteen rikkomisesta (velvoite, joka vasta mahdollistaa sopimuksen asianmukaisen toteuttamisen ja jonka noudattamiseen sopimuspuoli luottaa säännöllisesti); tässä tapauksessa Ellin vastuu rajoittuu kuitenkin korvauksiin ennakoitavissa olevista, tyypillisesti esiintyvistä vahingoista.

9.2  Kohdassa 9.1 ilmenevää vastuun rajoitusta sovelletaan myös sellaisten henkilöiden toimiin tai niiden hyväksi suorittamiin laiminlyönteihin, joiden syyllisyydestä Elli on vastuussa lain nojalla. Niitä ei sovelleta, jos Elli on petollisesti piilottanut vian tai myöntänyt takuun sekä asiakkaan vaatimukset tuotevastuulain mukaan.

9.3 Elli ei ole vastuussa ennakoimattomista epäsuorista vahingoista, välillisistä vahingoista tai voitonmenetyksistä, paitsi jos on kyse kohdan 9.1 mukaisesta tapauksesta.

9.4 Sellaisen velvollisuuden laiminlyönnin takia, joka ei ole puute, asiakas voi peruuttaa tai irtisanoutua vain, jos Elli on vastuussa velvollisuuden laiminlyönnistä. Asiakkaan vapaa irtisanomisoikeus (erityisesti. BGB §§ 650, 648 mukaan) on poissuljettu. Muuten sovelletaan lain vaatimuksia ja oikeudellisia seurauksia.

10 Loppusäädökset

10.1 Ellin ja asiakkaan välisiin sopimuksiin sovelletaan Saksan liittotasavallan lakia. YK:n kauppalakia ei sovelleta. Lain valintaa rajoittavat lakisääteiset määräykset ja pakollisten sääntöjen sovellettavuus, etenkin siinä valtiossa, jossa asiakkaalla on kuluttajana vakinainen asuinpaikka, pysyvät ennallaan. Ensisijaiset lakisääteiset määräykset, etenkin yksinomaiset vastuut, pysyvät ennallaan.

10.2 Sopimuksen muutokset tai lisäykset on tehtävä kirjallisesti. Tämä koskee myös kirjallisen muotovaatimuksen muuttamista. Sopimuksen suullisia muutoksia ei hyväksytä.

10.3  Jos jokin tämän sopimuksen määräyksistä on tehoton tai jos sopimuksessa ilmenee aukko, tämä ei vaikuta sopimuksen muiden kohtien pätevyyteen. Osapuolet sitoutuvat korvaamaan tehottomat säännökset sellaisella tehokkaalla säännöksellä, joka on lähempänä pätemättömän säännöksen taloudellista tarkoitusta. Sama pätee sopimukseen liittyviin aukkoihin.

Elokuun 2021 versio 

 

 

Etsi sivustoltamme

Mahtavaa! Näyttää siltä, että kotilatausaseman asennus kotiisi on mahdollista.

Valmistaudu sähköisen tulevaisuuden seuraavaan vaiheeseen.

Konfiguroi Charger-latauslaite ja asennus

Kiitos antamistasi tiedoista.

Charger-latauslaitteesi asentamiseen saattaa liittyä joitakin haasteita, mutta älä huolehdi, teemme parhaamme löytääksemme ratkaisun.

Alla löydät ratkaisuehdotuksia yleisimpiin haasteisiin:

Haaste 1:

Parkkipaikkasi sijaitsee kerros- tai rivitalossa tai liikerakennuksessa.

Kuinka edetä:

Tarkista onko parkkipaikkasi lähistöllä jo muita latauspisteitä asennettuna.

√ Latauspisteitä asennettu:

Siinä tapauksessa latauslaitteemme asennus on todennäköisesti mahdollista. Usein luvan saaminen vuokranantajalta/kiinteistön omistajalta voi kestää jonkin verran, mutta jos latauslaitteita on jo asennettu, sinulla on hyvät mahdollisuudet saada lupa.

Tilauksesi jälkeen, asennuksen yhteistyökumppanimme ottaa yhteyttä kartoittaakseen asennuskohteen sopivuuden puhelimitse. Jos kartoituksen tulos ei vastaa perusasennuspakettiamme, saat häneltä tarjouksen lisätöiden suorittamisesta.

Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä asiakaspalveluumme.

X Ei asennettuja latauslaitteita:

Asennuskohteen kartoitus voi viedä enemmän aikaa ja saattaa ylittää perusasennuspakettimme sisällön. Lupien saaminen kaikilta vuokranantajilta/ rakennuksen omistajilta voi aiheuttaa lisävaivaa.

Tilauksesi jälkeen, asennuksen yhteistyökumppanimme ottaa yhteyttä kartoittaakseen asennuskohteen sopivuuden puhelimitse. Jos kartoituksen tulos ei vastaa perusasennuspakettiamme, saat häneltä tarjouksen lisätöiden suorittamisesta. Hän voi myös auttaa sinua lupien hankkimisessa. Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä asiakaspalveluumme.

Haaste 2:

Et ole kiinteistön omistaja eikä sinulla (vielä) ole vuokranantajalta saatua lupaa tehdä sähköasennuksia.

Kuinka edetä:

Hanki lupa latausaseman asennukseen ennenkuin jatkat tilausta.

Haaste 3:

Sinulla ei ole parkkipaikkaa, joka on jo valmiiksi liitetty sähköverkkoon.

Kuinka edetä:

Tarkista onko parkkipaikan etäisyys lähimpään pistorasiaan enemmän kuin 10 metriä.

√ Kyllä, enemmän kuin 10 metriä:

Asennus saattaa olla vaativampi kuin perusasennuspakettimme. Tilauksesi jälkeen, asennuskumppanimme ottaa sinuun yhteyttä ja kartoittaa asennuskohteen. Hän tekee tarjouksen lisätöiden suorittamisesta, jos ne ovat tarpeellisia.

X Vähemmän kuin 10 metriä:

Asennus on todennäköisesti mahdollista ja saattaa olla mahdollinen  perusasennuspakettimme hinnalla. Tilauksesi jälkeen, asentajamme ottaa yhteyttä kartoittaakseen asennuskohteen ja jos kartoituksen tulos ei vastaa perusasennuspakettiamme, saat häneltä tarjouksen lisätöiden suorittamisesta.

Haaste 4:

On olemassa riski, että sähkösopimukseen perustuvan liittymätehon vuoksi et voi hyödyntää Charger -latauslaitteen täyttä tehoa

Kuinka edetä:

Mikäli sähköliittymäsi teho ei ole selvästi alle 7 kW:n, ei ole syytä huoleen. Jos teho on matalampi, lataus latauslaitteen täydellä teholla ei ole mahdollista. Jos haluat hyödyntää latausasemasi täyden tehon, suosittelemme, että otat yhteyttä kiinteistönomistajaan tai paikalliseen sähköyhtiöön selvittääksesi, voiko sähköliittymäsi tehoa korottaa. Asennuskumppanimme auttaa sinua mielellään.

Haaste 5:

Ajoneuvon läheisyydessä ei ole suoraa seinää, jonka vähimmäisleveys olisi 30 cm ja johon kotilatausasema voitaisiin kiinnittää.

Kuinka edetä:

Latausasema tulisi kiinnittää seinään tai vastaavaan suoraan pintaan, joka on tarpeeksi kestävä kantamaan aseman painon.

Jos parkkipaikkasi lähettyvillä ei ole tällaista seinää, asennuskumppanimme yrittää läytää sopivan vaihtoehdon. Vaihtoehtoisen asennuspaikan, kuten pylvään, aiheuttamat lisätyöt, eivät välttämättä kuulu perusasennuspakettiimme. Suosittelemme, että lähetät tilauksen ja selvität asennuksen yksityiskohtia asennuskumppanimme kanssa. Jos asennuksen kulut ylittävät odotuksesi, voit perua tilauksen.

Konfiguroi Charger -latauslaite ja asennus

Onko Charger-latauslaitteeni asennus kotiini mahdollista?

Tarkasta vain muutamalla napsautuksella, onko Charger -latauslaitteen asennus kotiisi mahdollista. Saat arvion siitä, täyttääkö kotisi asennuksen perusedellytykset. Riippumatta tuloksesta, teemme parhaamme asentaaksemme latauslaitteesi.

Kysymys { data.currentQuestion.index | plus 1 }/{ data.questionLength }

Great - You are OLEV eligible.

Save up to £ 350 now and finanlize your configuration.

Continue with £350 OLEV grant

Sorry - it seems your are not OLEV eligible

In order to check out OLEV grant requirements you can visit our financial funding page or finanlize your Seat charger configuration without OLEV.

Continue without OLEV grant

Check your OLEV eligibility

The OLEV grant will reduce the cost of your Seat Charger Pro and its installation by £350. We can apply on your behalf for the grant in case you meet the following requirements. Please check them and confirm your eligibility. To learn more about the OLEV grant scheme please have a look at the section Financial Support or find out more on the OLEV website.

Kysymys { data.currentQuestion.index | plus 1 }/{ data.questionLength }

on lisätty ostoskoriin

Näytä ostoskori